קטגוריות פרסים

10 ק"מ

מקום 1 – 2500 ש"ח

מקום 2 – 1500 ש"ח

מקום 3 – 1000 ש"ח

5 ק"מ

מקום 1 – 1500

מקום 2 – 1000 ש"ח

מקום 3 – 500 ש"ח

יינתן מענק של 2000 ₪ על שבירת שיא ישראל!

מקצה 10 ק"מ

גברים כללי נשים כללי
נערים עד 19 נערות עד 19
גברים 20-34 נשים 20-34
גברים 35-39 נשים 35-39
גברים 40-44 נשים 40-44
גברים 45-49 נשים 45-49
גברים 50-54 נשים 50-54
גברים 55-59 נשים 55-59
גברים 60-64 נשים 60-64
גברים 65-69 נשים 65+
גברים 70-74 תושבת גבעתיים כללי
גברים 75+
תושב גבעתיים כללי
מקצה 5 ק"מ
גבריםכללינשיםכללי
נוערעד 16נערותעד 16
גברים17-19נשים17-19
גברים20-34נשים20-34
גברים35-39נשים35-39
גברים40-44נשים40-44
גברים45-49נשים45-49
גברים50-54נשים50-54
גברים55-59נשים55-59
גברים60-64נשים60-64
גברים65-69תושבת גבעתיים65+
גברים70-74  
גברים75+  
תושב גבעתיים   

על מנת לזכות בפרס במסגרת קטגוריית גיל חייבים להיות לפחות 5 רשומים כאשר 3 מתוכם סיימו את המרוץ. במקרה ולא יהיו מספיק משתתפים בקטגוריה יחולק פרס רק למקום הראשון בקטגוריית הגיל. 

* השתתפות במקצה 10 ק"מ מותרת לגילאי 15 ומעלה,

*השתתפות במקצה 5 ק"מ מותרת לגילאי 12 ומעלה.

 *שנת הלידה קובעת את גיל המשתתף.