פרטים מלאים

מקצים:
מקצה תחרותי – 10 ק"מ
מקצה תחרותי – 5 ק"מ
מקצה עממי – 1.5 ק"מ
*כל משתתף במקצה התחרותי יקבל חולצה מנדפת, מספר חזה, צ'יפ מדידה ומדליה בסיום הריצה.
*כל משתתף במקצה העממי יקבל חולצה מנדפת, מספר חזה, ומדליה בסיום הריצה.

כינוס וסיום:
פארק גבעתיים – סמוך לקניון עזריאלי גבעתיים
*למסלול ה 10 ק"מ זמן סיום וקיפול המקצה (cut-off) של 1:30 שעות

הסדרי חניה:

הכבישים ייסגרו לתנועה בשעה 06:00

חניון ההסתדרות (מרכז יום לקשיש)
בווייז – ההסתדרות 2 או מרכז יום לקשיש
דרך השלום > דרך רבין > ימינה לרחוב המאבק > שמאלה לרחוב כ"ג > שמאלה לרחוב ההסתדרות עד הסוף > כניסה לחניון
אלוף שדה > המאבק > ימינה לרחוב כ"ג > שמאלה לרחוב ההסתדרות עד הסוף > כניסה לחניון
אלוף שדה > כורזין > שמאלה לרחוב משמר הירדן > ימינה לרחוב ההסתדרות עד הסוף > כניסה לחניון

חניון קניון גבעתיים (כניסה דרומית, מרחוב ויצמן / המאבק)
דרך השלום > דרך רבין > ישר בצומת רבין – המאבק > כניסה לחניון מצד ימין
אלוף שדה > המאבק > ימינה לרחוב רבין > כניסה לחניון מצד ימין
כצנלסון > ויצמן > שמאלה לרחוב רבין > כניסה לחניון מצד ימין

חניון קניון גבעתיים (כניסה צפונית, מרחוב בן גוריון)
דרך רבין במקטע הנ"ל ייסגר לתנועה בשעה 05:45
אלוף שדה > דרך רבין > ישר בצומת רבין – בן גוריון > כניסה לחניון מצד ימין
בן גוריון (מצפון לדרום) > ימינה לדרך רבין > כניסה לחניון מצב ימין

הסדרי תנועה:
המרוץ יעבור ברחובות הבאים: דרך רבין, הרצוג, טבנקין, כורזין, משמר הירדן, כ"ג, המאבק, עמישב, בן גוריון, כצנלסון, קק"ל, חניתה, אחדות העבודה וויצמן.

<< לא תתאפשר תנועת כלי רכב ברחובות המרוץ וכל הצירים המובילים אליהם וחוצים אותם
<< במקום יוצב שילוט הכוונה והתנועה תכוון על ידי שוטרים ומאבטחים
<< הרחובות יפתחו לתנועת כלי רכב בהתאם להתקדמות המרוץ והנחיות המשטרה

לידיעת בעלי העסקים:
ברחובות בהם מתקיים המרוץ לא תותר פריקת וטעינת סחורה החל מהשעה 06:00 בבוקר
ועד לתום המרוץ (בהתאם לשעות המוסכמות) – נא להיערך בהתאם

< לתשומת לבכם: התחבורה הציבורית בעיר תפעל החל מהשעה 11:00 , עדכונים ניתן למצוא במוקדים של חברות האוטובוסים.
< הנכם מוזמנים לקחת חלק במרוץ ולעודד את המשתתפים לאורך המסלול
לרשותכם המוקד העירוני 107 עיריית גבעתיים
<< רחוב דרך רבין בקטע שבין הרחובות ויצמן ובן גוריון ייסגר לתנועה בין השעות 11:00-05:45

<< הרחובות הרצוג, טבנקין, כורזין, דרך רבין (בקטע שבין רחוב בן גוריון ועד הרצוג), קרן היסוד, משמר

הירדן וכל הרחובות המתנקזים אליהם ייסגרו לתנועה בין השעות 08:00-06:00

<< הרחובות כ"ג, המאבק, עמישב, דרך רבין (בקטע שבין רחוב דרך השלום ועד ויצמן) וכל הרחובות
המתנקזים אליהם ייסגרו לתנועה בין השעות 08:30-06:00

<< רחוב בן גוריון (בקטע שבין רחוב דרך רבין ועד כצנלסון) ייסגר לתנועה בנתיב המערבי וכל הרחובות
המתנקזים אליו בין השעות 09:00-06:00

<< רחוב כצנלסון )בקטע שבין רחוב בן גוריון ועד ויצמן) וכל הרחובות המתנקזים אליו ייסגרו לתנועה
בין השעות 09:15-06:00

<< הרחובות כצנלסון (בקטע שבין רחוב וויצמן ועד עליית הנוער), חניתה, קק"ל, אחדות העבודה
והרחובות המתנקזים אליהם ייסגרו לתנועה בין השעות 09:30-06:00

<< רחוב ויצמן (בקטע שבין רחוב כצנלסון ועד רמב"ם) וכל הרחובות המתנקזים אליו ייסגרו לתנועה בין השעות 09:30-06:00

<< רחוב ויצמן (בקטע שבין רחוב רמב"ם ועד דרך רבין) וכל הרחובות המתנקזים אליו ייסגרו לתנועה
בין השעות 11:00-06:00

חלוקת ערכות:
חלוקת ערכות תתקיים בקומת הכניסה בקניון עזריאלי גבעתיים
ביום חמישי 4.10.18 בין השעות 21:00-10:00