מפת מסלול 10 ק"מ - מרוץ גבעתיים
מפת מסלול 5 ק"מ – מרוץ גבעתיים
מפת מסלול 1.5 ק"מ - מרוץ גבעתיים